شرکت افق ره روشن

کمک به برنامه جهانی غذا توسط سازمان ملل متحد در ایران

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد بزرگ ترین آژانس بشر دوستانه دنیا است که در سرتاسر جهان با گرسنگی مبارزه می کند.

در مواقع اضطراری، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحدغذا را به هر جا که بدان نیاز باشد می رسانیم تا جان قربانیان جنگ، درگیریهای داخلی و یا بلایای طبیعی را نجات دهیم. پس از خاتمه علت بحران، ما همچنان به غذارسانی به جوامعی که نیاز به کمک برای بازسازی معیشت خود دارند ادامه می دهیم.

برنامه جهانی غذا بخشی از نظام سازمان ملل متحد است که بودجه آن به صورت داوطلبانه تأمین می شود.

از آغاز فعالیت خود در سال 1962، این آژانس در پی چشم اندازی از جهان است که در آن هر مرد، زن و یا کودکی در هر زمان به غذای لازم برای یک زندگی سالم و پرتحرک دسترسی داشته باشد. ما برای رسیدن به چنین چشم اندازی با آژانس های سازمان ملل متحد در رم،  مانند سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD)، و همچنین سایر آژانس های سازمان ملل متحد، دولت و سازمان های غیردولتی همکاری می کنیم.
 
به طور میانگین، برنامه جهانی غذا قصد دارد به بیش از 90 میلیون نفر در بیش از 70 کشور امداد غذایی نماید. تعداد کارمندان برنامه جهانی غذا حدود 12،000 نفر می باشد که بیشتر آنها در نواحی دور افتاده مشغول بکار می باشند و مستقیما به گرسنگان نیازمند خدمت می نمایند.

برای مثال، برنامه جهانی غذا برای بیش از 20 میلیون کودک در هر سال تحصیلی وعده های غذائی فراهم می نماید. این وعده ها خانواده ها را تشویق می نماید تا کودکان خود را به مدرسه بفرستند و در نتیجه به آنها کمک می کند تا آینده بهتری برای خود بسازند. بعلاوه اگر کودکان گرسنه نباشند تمرکز بهتری بر روی درس های خود خواهند داشت.

برنامه جهانی غذا پنج هدف استراتژیک دارد که عبارت است از:

  -  نجات جان افراد و حمایت از امرار معاش در مواقع اضطراری

  -  جلوگیری از گرسنگی حاد و سرمایه گذاری برای آمادگی در مقابل بلایای طبیعی و کاهش اثرات آن

  -  بازگرداندن و بازسازی زندگی و امرار معیشت ها بعد از جنگ و بلایای طبیعی و یا در شرایط گذار

  -  کاهش گرسنگی مزمن و کمبود تغذیه ای

  -  تقویت توانائی ملت ها برای مهار گرسنگی از طریق سیاست های واگذاری و خرید مح